Akçeli İşler

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Akçeli İşler"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Akçeli işler" ifadesi, Türkçede genellikle para veya maddi değer içeren işlerle ilgili kullanılır. Bu ifade, işlerin finansal boyutunu, önemini veya ekonomik yönlerini vurgulamak amacıyla kullanılabilir. Özellikle para kazanma, harcama, yatırım gibi maddi konularla ilgili konuşmalarda karşılaşabileceğiniz bu terim, bazen olumsuz bir anlamda da kullanılabilir, örneğin yasadışı ya da etik olmayan maddi işlerle ilgili durumlar için.

Hakaret mi?


Akçeli işler kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay tarihinde sanığın ... isimli internet sitesinde yazdığı köşe yazısında kullandığı eleştiri niteliğindeki ifadelerin (Akçeli işler takipçisi, ne kadar takkeli müdür varsa) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçeyle sanığın mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/9451 Karar: 2020/15038 Tarih: 04.11.2020

"Akçeli İşler" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.