Verdiğiniz Karardan Utanacaksınız

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Verdiğiniz Karardan Utanacaksınız"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Verdiğiniz kararın sonuçlarından dolayı utanacaksınız. Bu karar hem gerçek hem de mecazi anlamda bir utanç kaynağı olacak. Kararınızın yarattığı etki, sizi derinden etkileyecek ve pişmanlık duymanıza neden olacak. Herkesin gözü önünde gerçekleşen bu utanç verici olay, sizi mahcup edecek ve itibarınızı zedeleyecektir. Bu kararın gerçek anlamda bir patlama etkisi yaratması kaçınılmaz. Sonuçları, etrafınızdaki herkesi şaşırtacak ve hayrete düşürecektir. Bu patlama, sizin için bir dönüm noktası olacak ve hayatınızı tamamen değiştirecektir. İnsanlar, verdiğiniz karara olan tepkilerini dile getirecek ve sizi eleştirecekler. Bu durum, size olan güveni sarsacak ve ilişkilerinizi zorlayacaktır.

Hakaret mi?


Verdiğiniz Karardan Utanacaksınız kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın yargılandığı başka bir suçtan hakkında mahkumiyet hükmü kuran mahkeme heyetine hitaben söylediği kabul edilen "Adalet yerini bulunca yaptığınız bu işten ve verdiğiniz karardan dolayı utanacaksınız, bana iftira atanların tarafını tuttunuz, yazıklar olsun" şeklindeki sözlerinin mağdurların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dişi hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibarıyla oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/8188 Karar: 2018/5800 Tarih: 18.04.2018

"Verdiğiniz Karardan Utanacaksınız" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.