Allah Sizi Bildiği Gibi Yapsın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Allah Sizi Bildiği Gibi Yapsın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Allah sizi bildiği gibi yapsın" ifadesi Türkçede kullanılan bir deyimdir ve genellikle bir kişinin başka bir kişiye olan hoşnutsuzluğunu veya tepkisini ifade etmek için kullanılır. Bu ifade, birinin gerçek niyetlerini veya karakterini vurgulamak ve bu kişinin hak ettiği şekilde muamele görmesini dileyerek söylenir.

Özetle, "Allah sizi bildiği gibi yapsın" deyimi, birinin diğerine, onun gerçek kişiliğine göre hak ettiği şekilde muamele görmesini temenni ettiği durumlarda kullanılır. Bu ifade genellikle olumsuz bir anlam taşır ve bir çeşit kınamayı ifade eder.

Hakaret mi?


Allah sizi bildiği gibi yapsın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, mahkemenin kabulüne göre sanığın çalıştığı hastanenin başhekimi olan katılana hitaben söylediği "Allah sizi bildiği gibi yapsın" şeklindeki sözün katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek tarzda somut bir fiil isnadı ya da sövme içermeyip beddua niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/7449 Karar: 2015/11824 Tarih: 24.11.2015

"Allah Sizi Bildiği Gibi Yapsın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.