Zorba

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Zorba"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Zorba" terimi, genellikle gücünü kullanarak, otoritesini kötüye kullanarak veya başkalarını baskı altına alarak hükmetmeye çalışan, despotik veya zulmeden bir kişiyi ifade eder. Zorba, kendi isteklerini dayatmak, başkalarını kontrol etmek veya onlara zarar vermek amacıyla şiddet veya güç kullanabilir. Bu terim, kişinin baskıcı ve otoriter davranışlarını tanımlamak ve eleştirmek için kullanılır.

"Zorba" ifadesi, bireylerin veya liderlerin yıkıcı ve haksız güç kullanımını tanımlarken, insan haklarına veya demokratik değerlere aykırı olan davranışları eleştirmek için de kullanılabilir. İnsanlar arasında eşitlik, saygı ve adil davranışı teşvik etmek önemlidir. Bu nedenle, zorba davranışları eleştirmek veya tanımlamak, toplumda daha sağlıklı ve adil bir ortam oluşturmak amacıyla yapılabilir.

Hakaret mi?


Zorba kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın söylediği iddia ve kabul olunan sözlerin (Apartman sakini tarafından, apartman yöneticisine hitaben: Siz zorbasınız, benim borumu kestiniz, tesisatıma zarar verdiniz) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici nitelikte olmadığı, bu sebeple hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, katılan sanık hakkında beraat yerine dosya kapsamına ve oluşa uygun olmayan gerekçe ile yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 23. CD Esas: 2015/20411 Karar: 2016/4850 Tarih: 19.04.2016

Karar #2

(Olay tarihinde kendisini... olarak tanıtan gruba mensup şüpheliler... ve... tarafından dağıtılan bildirilerde "Hepimizi nefessiz bırakmaya yeminli bir zorbalık her yerde kol geziyor, sopayla, TOMA'yla, tehdit ve şantajla Saray’ın saltanatı sürekli kılınmaya çalışılıyor, biliyoruz ki biz birlikte yürüyünce zorbalar kalmaz gider, bu topraklar nice zalimler zorbalar gördü ama halk hiçbirine teslim olmadı, Erdoğan'a mı teslim olacak, onu da hak ettiği yere, tarihin çöplüğüne göndermek için... Ülkenin kaderi diktatörün iki dudağı arasında" şeklinde ifadeler yer almasına ilişkin) toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanık müdafinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 16. CD Esas: 2017/2489 Karar: 2017/5502 Tarih: 27.11.2017

"Zorba" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.