Huysuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Huysuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Huysuz, huyu iyi olmayan, geçimsiz, şirret anlamına gelen bir sıfattır. Örneğin, "Yeni edindiği bu huysuz ve kavgacı tabiatı, küçükken masum hâllerinin ona sağlamış olduğu hoşgörüyü çabucak yok etti."

Hakaret mi?


Huysuz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılana yönelttiği sözlerin (Acil servis hemşiresine hitaben: Ne huysuz kadınsın) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış, ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/12135 Karar: 2021/3003 Tarih: 28.01.2021

"Huysuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.