Herkes Mafya Olmuş

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Herkes Mafya Olmuş"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Herkes mafya olmuş deyimi, toplumda yasa dışı işlerle uğraşan, zor kullanarak gizli çıkarlar sağlayan, cinayet işlemekten çekinmeyen kişi veya grupların arttığını, yaygınlaştığını veya baskın olduğunu ifade etmek için kullanılan bir sözdür. Bu deyim, genellikle şaşkınlık, korku, eleştiri veya tepki duygularını yansıtır.

Hakaret mi?


Herkes Mafya Olmuş kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın (Avukata ve İcra Müdür Yardımcısına hitaben) söylediği "Herkes mafya olmuş, devlet de mafya olmuş" ve "Sen alacaklı ile işbirliği yapıyorsun" şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin muhatapların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçe ile sanığın mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/3206 Karar: 2018/591 Tarih: 22.01.2018

"Herkes Mafya Olmuş" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.