Sabetayist Hain

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sabetayist Hain"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sabetayist Hain" ifadesi, "Sabetayist" teriminin içeriğine dayalı olarak kullanılan bir ifadedir. Sabetaycılık, 17. yüzyılda yaşamış olan Sabetay Sevi tarafından kurulan bir dinî hareket veya akım olarak bilinir. Sevi, kendisinin İsrail'in beklenen Mesih'i olduğunu iddia etmiş ve bir dizi takipçi kazanmıştır. Ancak daha sonra İslam'ı kabul ettiği iddia edilmiştir. Bu olaylar ve inançlar tarihsel olarak oldukça karmaşıktır.

"Sabetayist Hain" ifadesi, genellikle bir kişinin veya grubun ulusal veya dini kimliği terk ettiği veya ihanet ettiği düşüncesiyle ilişkilendirilir. Ancak bu ifade, genellikle tarihsel olarak karmaşık ve hassas bir konu olduğu için kullanıldığı bağlama göre değişebilir.

Lütfen unutmayın ki bu tür ifadeler, insanları suçlamak veya aşağılamak amacıyla kullanıldığında ciddi sonuçlara yol açabilir ve hoşgörüsüz bir dil kullanmaktan kaçınılması önemlidir.

Hakaret mi?


Sabetayist Hain kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İnternet sitesinde Atatürk hedef alınarak "Atatürk ilke ve inkılâpları diye bir şey yok! Sabetayist hainlerin Türk milletine devlet zoru ile şekil verme teşebbüsü var" şeklinde yazı yayınlanmasına ilişkin) incelenen dosyaya göre hükümde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına......

Yargıtay 11. CD Esas: 2017/12873 Karar: 2018/4112 Tarih: 03.05.2018

"Sabetayist Hain" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.