Acemi

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Acemi"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Acemi, bir işte, beceride veya etkinlikte yeni olan ve deneyimi olmayan bir kişi anlamına gelir. Acemi, bu tür durumlar için genellikle yeterli bilgi, beceri veya pratik deneyime sahip olmayan birini tanımlamak için kullanılır. Acemi terimi genellikle olumsuz bir çağrışım taşımaz ve birinin bir alandaki deneyimsizliğine işaret etmek için kullanılır.

Hakaret mi?


Acemi kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İncelenen dosyada, sanığın yargılandığı ceza davasında hakkında çıkarılan zorla getirme emrine kızarak mahkeme heyetine hitaben yazdığı dilekçede "Sırf duyumlarla veya kanunlarda suç var diye şahsım suçlarla özdeşleştirmek için: Birilerinin emirleri doğrultusunda ...'e zorla götürülmem karar altına alınmış bulunmaktadır. Ağır Ceza Mahkemesi duruş- maya katılmazsam zoraki tutuklanmamı karar altına almıştır. Bu kanımca savcı ve hakimlerin acemi oluşlarından kaynaklanmıştır" diyerek heyet halinde çalışan ağır ceza mahkemesi hâkimlerine hakaret ettiği kabul edilen ifadelerin muhatapları aşağılamaya yönelik değil eleştirel nitelik taşıması nedeniyle atlı suç öğelerini oluşturmadığı gözetilmeden mahkumiyet hükmü kurulması kanuna aykırı...

 

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/15966 Karar: 2014/378 Tarih: 14.01.2014

"Acemi" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.