Kendinizi Allah mı Sanıyorsunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kendinizi Allah mı Sanıyorsunuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kendinizi Allah mı sanıyorsunuz" ifadesi, genellikle aşırı özsaygılı veya kendini beğenmiş bir kişinin davranışlarını eleştirmek, alay etmek veya sorgulamak amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, kişinin aşırı özgüveni veya kibirli tavrını vurgulayarak, kendini tanrısal bir konumda görmesi veya başkalarının üzerinde bir yetkiye sahip olduğunu düşünmesini eleştirmek için kullanılır.

Bu deyim, genellikle kişinin yüksek benlik saygısı veya kendini beğenmişlik durumlarında kullanılırken, aynı zamanda başkalarını küçümseme veya aşağılama eğilimini de ifade edebilir. "Kendinizi Allah mı sanıyorsunuz" ifadesi, alaycı bir üslup taşıyarak kişinin gerçekçi bir benlik algısı taşımasını ve başkalarına saygı göstermesini hatırlatır. Empati, saygı ve anlayış çerçevesinde iletişim kurmak, daha olumlu ve sağlıklı ilişkiler oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Hakaret mi?


Kendinizi Allah mı Sanıyorsunuz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın söylediği kabul edilen kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin (Polislere hitaben: Siz benim alkolümü alamazsınız siz kim oluyorsunuz lan, kendinizi Allah mı sanıyorsunuz, siz benim kim olduğumu bilmiyorsunuz, ben ... 'im, müdürleriniz, amirleriniz gelsin, valinizi, bakanımızı arayacağım, sizi buradan sürdüreceğim) müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçe ile sanığın mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/40193 Karar: 2022/11333 Tarih: 27.04.2022

"Kendinizi Allah mı Sanıyorsunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.