Sen Kim Sandık Başkanlığı Kim

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sen Kim Sandık Başkanlığı Kim"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sen Kim Sandık Başkanlığı Kim?" Sandık başkanlığı, seçimlerde oy verme sürecini yöneten ve denetleyen kişidir. Gerçek anlamda, sandık başkanı, seçmenlerin kimliklerini kontrol eder, oy pusulalarını dağıtır ve sayar. Oy verme sürecinin düzgün ve adil bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. Seçimlerde sandık başkanının rolü oldukça önemlidir, çünkü halkın demokratik haklarını kullanmasını sağlar ve oy sayımının doğru bir şekilde yapılmasını sağlar.

Mecaz anlamda ise, sandık başkanlığı, bir grup insanın liderliğini veya yönetimini ifade edebilir. Sandık başkanı, topluluğun kararlarını alır, yönlendirir ve uygular. Bu liderlik rolü, bir organizasyonun veya bir projenin başarılı bir şekilde yönetilmesini sağlar. Sandık başkanı olarak görev yapan kişi, sorumluluk alır, etkili iletişim kurar ve takım çalışması yapar. Bu ifade ile kişi aşağılanmaktadır. Bu nedenle alaycı ve saygısız bir dil içerebileceği için iletişimde dikkatli olmak önemlidir. Karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde iletişim kurmak, olumsuz etkileri önleyebilir.

Hakaret mi?


Sen Kim Sandık Başkanlığı Kim kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, eşi hamile olduğu için sandık başkanı olan müştekiden öncelikli oy kullanmasını isteyen sanığın müştekiye söylediği "Sen kim sandık başkanlığı kim, senin gibileri sandık başkanı yapıyorlarsa yazıklar olsun" şeklindeki ifadeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın müştekiye yönelttiği sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/962 Karar: 2018/824 Tarih: 24.01.2018

"Sen Kim Sandık Başkanlığı Kim" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.