Basit Birisin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Basit Birisin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Basit birisin" ifadesi, bir kişiye karşı aşağılayıcı veya küçümseyici bir şekilde, onun anlayışının sınırlı olduğunu, düşünce kapasitesinin düşük olduğunu veya deneyimsiz olduğunu ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, genellikle karşı tarafı aşağılama veya küçümseme amacı taşır.

"Biraz basit birisin" veya "senin anlamaman normal" gibi ifadelerle benzer bir anlama gelir. Ancak kullanımına dikkat etmek önemlidir, çünkü bu tür ifadeler hoşgörüsüz ve saygısız bir dil kullanmayı içerebilir. İletişimde saygılı ve olumlu bir dil kullanmak, sağlıklı ve yapıcı iletişim kurmak için önemlidir.

Hakaret mi?


Basit Birisin hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda sanığın katılana hitaben "Sen nasıl bir hemşiresin, çok basit birisin" şeklindeki nezaket dışı kaba hitap tarzı niteliğindeki ifadelerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığının gözetilmemesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/5476 Karar: 2019/10597 Tarih: 17.06.2019

"Basit Birisin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.