Hırbo

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hırbo"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Hırbo" kelimesi, Türkçe'de özellikle argo veya gayri resmi konuşmalarda kullanılan, küçümsemek veya aşağılamak amacıyla kullanılan bir ifadedir. Bu kelime, bir kişiyi nispeten düşük veya değersiz bir şekilde tanımlamak veya nitelendirmek için kullanılır.

Genellikle olumsuz bir anlam taşıyan "hırbo" ifadesi, karşısındaki kişiyi küçümsemek veya aşağılamak amacıyla kullanıldığında, hoşgörüsüz bir dil kullanımını yansıtabilir. Bu tür ifadeler, saygılı ve olumlu bir iletişimi teşvik etmeyebilir, bu nedenle iletişimde seçilen kelimelere ve ifadelere dikkat etmek önemlidir.

Hakaret mi?


Hırbo kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Suç mağdurları olan polis memurlarının aşamalardaki tutarlı ve birbirini teyit eden anlatımlar, ... tarihli olay tutanağına göre sanığın mağdurlara ehliyet ibraz etmemek ve sonrasında gözaltına alınmamak için direndiği, "Zaten dost değiliz, gerekirse de düşman oluruz, siz beni nasıl durdurursunuz ulan hırbolar" şeklinde hakaret ve tehdit ettiği, akabinde "Ben size gösteririm" diyerek elini beline götürdüğü , yapılan üst aramasında sanığın üzerinde adli emanetin sırasında kayıtlı bulunan bıçağın ele geçirildiği, sanığın kollukta ve mahkemede kendisini etkisiz hale getirmek isteyen polis memuru...'in kolunu büktüğünü kabul ettiği somut olayda, sanığın atılı suçları işlediği anlaşılmakla, her iki suçtan mahkûmiyeti yerine yazılı şekilde beraat kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/30025 Karar: 2016/7651 Tarih: 13.04.2016

"Hırbo" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.