Karı Kız Ayağı Var

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Karı Kız Ayağı Var"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Karı kız ayağı var deyimi, Türkçe dilinde sıklıkla kullanılan bir deyimdir. Bu cümle kişinin kadınlarla çok ilgilendiğini, takıldığını ifade eder. Genelde çevresinde çok fazla kadın olan insanlar için kullanılır. Bu deyim, bir kişinin hareketlerinin veya davranışlarının sinsi veya gizli bir amaç taşıdığını ifade etmek için kullanılır. Karı kız ayağı var deyimi, genellikle bir kişinin başkalarını kandırmak veya manipüle etmek amacıyla yaptığı eylemleri tanımlamak için kullanılır. Karı kız ayağı var deyimi, genellikle olumsuz bir anlam taşır ve bir kişinin güvenilmez veya iki yüzlü olduğunu ifade eder.

Hakaret mi?


Karı Kız Ayağı Var kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığı ... tarihli celsede alınan savunmasında katılan M... hakkında tanık M...'e, tanık N... ve eşi H...'in de bulunduğu esnada "Sen bize değil, kardeşine bak, kendisinde karı kız ayağı var" şeklinde sözler söylediğini ikrar etmiş olması karşısında, gıyapta sövme eylemi sabit olduğu halde yeterli kanıt bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 2. CD Esas: 2007/7206 Karar: 2007/8751 Tarih: 13.06.2007

"Karı Kız Ayağı Var" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.