Baykuş

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Baykuş"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Baykuş", genellikle gece aktivitesi gösteren, büyük gözleri ve tüyleri olan yırtıcı bir kuş türüdür. Baykuşlar, dünya genelinde yaşayan 200'den fazla türü olan bir kuş familyasıdır. Bu kuşlar, avlarını karanlıkta, iyi gelişmiş işitme duyuları sayesinde avlarının yerini tespit ederek avlanırlar. Baykuşlar, genellikle sessiz uçuşları ve avlarını korkutmadan yakalama yetenekleriyle tanınırlar. Baykuşlar aynı zamanda gizemli, hüzünlü ve esrarengiz bir imajla da ilişkilendirilirler ve birçok kültürde sembolik bir anlama sahiptirler.

Hakaret mi?


Baykuş kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın infaz hâkimliğine gönderdiği dilekçesinde mağdurun soyadının (Kuş) önüne Bay" kelimesini eklemekten ibaret eyleminin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici nitelikte olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/8371 Karar: 2015/12978 Tarih: 08.12.2015

"Baykuş" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.