Pılını Pırtını Topla Defol Git

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Pılını Pırtını Topla Defol Git"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Pılını pırtını topla defol git," oldukça kaba ve argo bir ifadedir ve özellikle öfke, hoşnutsuzluk veya tahammülsüzlük gibi duyguların ifadesi olarak kullanılır. Bu deyim, karşısındaki kişiye yönelik bir çeşit tehdit veya kaba uyarı niteliği taşır. "Pılını pırtını topla" ifadesi, kişinin sahip olduğu her şeyi alıp gitmesi anlamına gelirken, "defol git" ifadesi de oldukça sert bir şekilde kişinin uzaklaşmasını istediğini ifade eder.

Bu ifade, genellikle insanlar arasında ciddi bir anlaşmazlık, kavga veya tartışma sonucu ortaya çıkan yoğun bir gerginlik durumunda kullanılır. Toplumsal iletişimde ve ilişkilerde saygı ve hoşgörü önemli olduğundan, böylesine aşağılayıcı ve kaba ifadelerin kullanılması çoğu zaman olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bu tür ifadeler, çatışma yerine olumlu ve yapıcı iletişimi teşvik etmek yerine ilişkileri daha da zorlaştırabilir.

Hakaret mi?


Pılını Pırtını Topla Defol Git kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanık savunması, tanık anlatımları ve tüm dosya kapsamına göre sanığın katılanla çalışmaya devam koşullan hakkında yaptığı görüşmede çıkan tartışmada katılana "Topla pılını pırtını, seni kovduk, defol git’’ sözlerini söylemek suretiyle katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide ettiği ve hakaret suçunun sabit olduğu gözetilmeden yazılı şekilde beraat hükmü kurulması bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 2. CD Esas: 2011/35318 Karar: 2013/22910 Tarih: 07.10.2013

Karar #2

... İcra Ceza Mahkemesi hakimi olan sanığın, olay günü mahkeme dosyalarının duruşmalarını icra ederken, mağdurun.. esas sayılı dosyanın duruşmasına yetki belgesi ile şikayetçi vekili olarak katılmak istediği, anılan dosya içerisinde icra dosyasının bulunmaması nedeniyle sanığın duruşmayı icra dosyası getirildikten sonra yapmak istediği, mağdurun öğleden sonra işi olduğunu bildirerek duruşmanın derhal yapılması yönünde ısrar etmesi üzerine başlayan tartışma sonucunda mağdurun yetki belgesini bırakarak duruşma salonundan ayrıldığı, bu sırada mağdur ile tanıklar Ferat.. ve Bircan..'nın anlatımlarına göre sanığın mağdura hitaben "defol git" dediği, savunma ve savunma tanıklarına göre ise "biz de birazdan defolup gideceğiz" dediği, aşamalarda her iki tarafın anlatımlarında ısrar ettiği ve çelişkilerin giderilemediği anlaşılmakla, Özel Dairece sanığın hakaret suçunu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle 5271 sayılı CYY'nın 223/2-e maddesi uyarınca beraatine karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Esas:  2011/4.MD-301 Karar : 2012/1800 Tarih : 09.10.2012

"Pılını Pırtını Topla Defol Git" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.