Çapulcu

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Çapulcu"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Çapulcu" genellikle toplumsal protesto veya isyan sırasında düzensiz veya vandalca davranışlarda bulunan, kamu düzenini bozan veya halk arasında huzursuzluk yaratan kişileri ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Bu terim, genellikle olumsuz bir anlam taşır ve bu tür davranışlarda bulunan kişileri eleştirmek veya aşağılamak amacıyla kullanılır. "Çapulcu" terimi, özellikle sosyal hareketler veya protestolar sırasında medya veya kamuoyu tarafından kullanılabilir.

Hakaret mi?


Çapulcu kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın kendisine kira borcu olan ve bir önceki kiracıya ait bilgisayarları satan katılana sinirlenerek cep telefonu ile çektiği "Sen çapulcu musun" biçimindeki mesaj içeriğinin şikayetçinin sanığı oyalamasına tepki olarak söylenen sert eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunu oluşturmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan gerekçe ile mahkumiyet hükmü kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/1452 Karar: 2014/11743 Tarih: 14.04.2014

"Çapulcu" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.