Senin Seviyene İnemem

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Senin Seviyene İnemem"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Senin Seviyene İnemem" ifadesi, genellikle bir kişinin kendini üstün gördüğü veya başka bir kişiyi aşağılayıcı bir şekilde değerlendirdiği durumlarda kullanılan bir tabirdir. Bu ifade, kişinin kendini karşısındaki kişiden veya durumdan daha değerli veya üstün gördüğünü ve iletişimde veya ilişkide bir tür hakaret veya küçümseme içerdiğini ifade eder.

"Senin Seviyene İnemem" tabiri, karşılıklı saygı ve anlayışı gözetmeyen bir iletişim tarzının bir yansımasıdır ve çoğunlukla olumsuz veya kaba bir dil içerir. Bu ifade, insanlar arasında çatışma veya anlaşmazlık durumlarında kullanılarak, bir kişinin kendini üstün görme veya kibirli bir tavır sergileme eğilimini belirtmek için kullanılır. Daha olumlu ve saygılı bir iletişim ortamı oluşturmak için insanların birbirine karşı hoşgörülü ve anlayışlı davranmaları önemlidir.

Hakaret mi?


Senin Seviyene İnemem kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, "Seni Allah'a havale ediyorum, nasıl yalan konuşuyorsun anlamıyorum, kimin kötü örnek ve provokatör olduğunu herkes biliyor, kendini boşa yorma, o toplantıya gelmedim, korktuğundan değil, benim hakkımda üyelere yazmış olduğun yalanları şahitlerle beraber yüzüne vurmamak için, sana gelip yalan yanlış beyanlarda bulunanlar bana gelip neler diyorlar, ben sana bahsettim mi, ben senin ailen hakkında söz sarf ediyor muyum, ben senin seviyene inemem, dolduruşla hareket etme, senin eşin hakkında neler söylediler, gelip söyledim mi" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilerek, CMK' nın 223/2-a maddesi gereğince beraat yerine ceza verilmesine yer olmadığına kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/6401 Karar: 2015/3207 Tarih: 22.06.2015

"Senin Seviyene İnemem" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.