Porno Görüntüleri Elden Ele Dolaşmaktadır

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Porno Görüntüleri Elden Ele Dolaşmaktadır"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Porno görüntüleri elden ele dolaşmaktadır" ifadesi, genellikle cinsel içerikli veya mahrem görüntülerin, izin alınmadan veya rızaya dayanmadan, kişiler arasında yayıldığını ve dolaştığını ifade etmek için kullanılan bir ifadedir. Bu cümle, mahremiyetin ihlal edilmesi, gizlilik hakkının çiğnenmesi veya kişisel ve özel içeriklerin izinsiz olarak dağıtılması gibi olumsuz durumları vurgulamak amacıyla kullanılır.

Bu ifade, genellikle bir uyarı veya dikkat çekme amacı taşırken, aynı zamanda cinsel içerikli görüntülerin veya videoların izinsiz olarak paylaşılmasının ciddi sonuçlara yol açabileceğini hatırlatarak insanları bilinçlendirmek amacını taşır. Cinsel içerikli materyallerin izin alınmadan veya rızaya dayanmadan dolaşması, kişilerin mahremiyetini zedeler ve olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, kişilerin özel içeriklerini korumak ve izinsiz yayılmasını önlemek için dikkatli olmaları önemlidir.

Hakaret mi?


Porno Görüntüleri Elden Ele Dolaşmaktadır kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

-Sanık... hakkında düzenlenen iddianamenin kapsamına ve dosya içeriğine göre sanık...in Başbakanlık İletişim Merkezine elektronik ortamda gönderdiği... tarihli dilekçesinde yer alan "Kendini çapulcu diye lanse eden ... isimli öğretmen Türk toplum ve ahlak kurallarını hiçe sayarak iffetsiz bir hayat sürmektedir. Kendisine ait ve kendisinin çekip mesaj yolu ile yolladığı porno ve erotik görüntüleri ayyuka çıkıp elden ele dolaşmaktadır" ibareleri ile eski kız arkadaşı olan mağdur...'in onur, şeref ve saygınlığını rencide etmesi ve dilekçenin gördüğü işlemler karşısında "en az üç kişi ile ihtilat" öğesinin gerçekleşmesi nedeniyle sanığa yüklenen gıyapta hakaret suçunun yasal unsurlarının oluştuğuna dair yerel mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yargıtay 12. CD Esas: 2022/1719 Karar: 2022/3899 Tarih: 18.05.2022

"Porno Görüntüleri Elden Ele Dolaşmaktadır" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.