Amınıza Koyacağım

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Amınıza Koyacağım"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Amınıza koyacağım" ifadesi, Türkçede oldukça argo ve küfürlü bir tabirdir. Bu ifade, bir kişi veya gruba karşı öfke, düşmanlık ve saldırganlık içeren bir tepkiyi ifade etmek için kullanılır. İfade, cinsel bir tehdit içerir ve genellikle aşırı derecede kaba ve saygısız bir şekilde kullanılır.

Bu tür ifadeler, toplumsal ortamlarda ve insanlar arasındaki ilişkilerde kabul edilemez ve hoşgörüsüz olarak görülür. Kullanımı, saygıyı zedeleyebilir ve gerilime yol açabilir. Bu nedenle, iletişimde daha saygılı ve olumlu ifadeler kullanmaya özen göstermek önemlidir.

Hakaret mi?


Amınıza koyacağım kelimesi hakaret değildir. (TEHDİT SUÇUNU OLUŞTURUR)

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın mağdura söylediği kabul edilen sözlerin (Bu akşam yanınıza geleceğim, sizi yaşatmayacağım, sizin a.ınıza koyacağım) söyleniş amacı da gözetilerek, bir bütün halinde tehdit suçunu oluşturduğu gözetilmeden, tehdit ve hakaret suçlarından ayrı ayrı hükümler kurulması kanuna aykırı....

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/41777 Karar: 2022/16662 Tarih: 04.07.2022

"Amınıza Koyacağım" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.