İlçeyi Kaderine Terk Etmiştir

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İlçeyi Kaderine Terk Etmiştir"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


 İlçe, yıllardır ihmal edilmiş, gereken ilgi ve bakım gösterilmemiştir. Bu durum, ilçenin gelişimi ve refahı üzerinde olumsuz etkilere yol açmıştır. İlçe sakinleri, uzun zamandır yaşadıkları sorunların çözülmesi için çaba sarf etmekte ancak sonuç alamamaktadır. İlçenin altyapısı, yolları, parkları ve diğer kamu hizmetleri yetersiz kalmıştır. İlçe sakinleri, daha iyi bir yaşam kalitesi için çaba harcamakta, ancak kaderleriyle baş başa bırakılmışlardır.

"İlçeyi Kaderine Terk Etmiştir" cümlesi ilçenin kaderine terk edilmesi, bir bombanın patlaması gibi bir etki yaratmıştır. İnsanlar şaşkınlık içinde kalmış, yaşadıkları bu duruma inanmakta zorlanmışlardır. İlçenin önceki günlerdeki canlılığı ve hareketliliği yerini sessizliğe ve umutsuzluğa bırakmıştır. İnsanlar, neden böyle bir durumun yaşandığını sorgulamakta ve çözüm arayışına girmektedir. İlçenin kaderine terk edilmesi, bir felaketin sonucu gibi hissedilmekte ve ilçe sakinleri, bu durumun düzeltilmesi için bir umut aramaktadır.

Hakaret mi?


İlçeyi Kaderine Terk Etmiştir kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın suça konu yazı içeriğindeki sözleri (Internet yazısında, Belediye Başkanına hitaben: ... kaderine terk etmiştir) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp muhatabın belediye başkanlığı yaptığı dönemdeki icraatlarına yönelik ağır eleştiri niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibarıyla oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/4627 Karar: 2018/1216 Tarih: 07.02.2018

"İlçeyi Kaderine Terk Etmiştir" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.