Topluma Kötü Örnek Olmak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Topluma Kötü Örnek Olmak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Topluma kötü örnek olmak", genellikle bir kişinin veya bir grubun, davranışları veya eylemleriyle diğer insanlara olumsuz veya istenmeyen bir örnek teşkil ettiği durumu ifade eder. Bu ifade, kişinin etik veya ahlaki değerleri ihlal ettiği veya kabul edilemez davranışlar sergilediği durumlarda kullanılır. Toplumda rol model olarak kabul edilen kişilerin, dürüst, saygılı ve etik değerlere uygun davranmaları beklenir. "Topluma kötü örnek olmak" ifadesi, böyle bir beklentinin karşılanmadığı durumları eleştirmek veya vurgulamak amacıyla kullanılır.

Hakaret mi?


Topluma Kötü Örnek Olmak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İncelenen somut olayda, sanığın şikâyetçi sıfatıyla yer aldığı soruşturma dosyasına ilişkin verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itirazı sırasında, kararı veren Cumhuriyet savcısına yönelik sarf ettiği sözlerin (Üstte isimleri yazan tüm sanık şüphelilere karşı soruşturma savcısı  tarafından yasaya aykırı, yersiz ve haksız ve hukuk dışı, keyfi verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair takipsizlik kararı kamu vicdanını yaralayan, maddi ve manevi mağduriyetimizi arttıran, resmen şaibeli kokular ya- yan, tüm sanık şüphelileri cesaretlendiren, ödüllendirircesine sahiplenen, topluma kötü örnek olacak, yargı tarihinde eşi benzeri olmayan keyfi bir karardır... Soruşturma savcısı … Bey tüm sanık şüphelileri kurtarmak için Google'dan al bir belgi kopyala yapıştır ile kavuşturmaya yer olmadığına dair takip sizlik kararına yapıştırmış... Savcı bey bizim kendisinin kararının ne şekilde verildiğinin dibini araştırmayacağımızı zannederek çok rahat bir şekilde adli sorumluluğunu unutarak, hukuk dışı bir şekilde keyfi ve bilerek yanlış karar vermiştir... Bu durum meslek yeminine bir yerde ihanet niteliği taşımaktadır... Aynı taktikle dolandırıldığım … ve … Savcılığına bildirdiğim halde, sırf hukuki çalışmalarımdan dolayı mağdur edilmem ve ekonomik imkanlarımın yok edilmesi ve şüphelilere karşı acziyet içerisine düşürülmem için devletimizin içerisindeki birtakım devlet, millet, Atatürk ve vatan düşmanları tarafından bu şebekenin tutuklanmasının engellendiği ve şahıslara yol verildiği tüm … camiası ve devlet nezdinde Vali... tarafından da bu sanık şüphelilerin nitelikli dolandırıcılık şebekesinin üyeleri olduğu açık ayan beyan bilinmektedir...) TCK'nın 128. maddesi kapsamında "iddia ve savunma dokunulmazlığı" sınırları içinde kaldığı gözetilmeden sanık hakkında mahkumiyet karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/17721 Karar: 2022/17541 Tarih: 21.09.2022

"Topluma Kötü Örnek Olmak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.