Ahlaksızca Yalan Söylemektedir

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ahlaksızca Yalan Söylemektedir"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ahlaksızca yalan söylemektedir" ifadesi, bir kişinin etik olmayan, hoşgörüsüz ve kötü niyetli bir şekilde yalan söylediğini belirtmek için kullanılır. Bu tür bir ifade, yalan söylemenin özellikle ahlaki değerlere ve prensiplere aykırı olduğunu ve bu davranışın olumsuz bir etki yarattığını vurgular. Yalan söylemek, dürüstlük ve güvenilirlik gibi temel ahlaki değerlerle çelişir ve insanlar arasında güvensizliğe ve ilişkilerin bozulmasına neden olabilir.

Hakaret mi?


Ahlaksızca yalan söylemektedir kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Duruşma esnasında savunma yaparken, karşı tarafa hitaben: Katılan ... ahlaksızca yalan söylemektedir) ve yükletilen suça yönelik o yer Cumhuriyet savcısının temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18, CD Esas: 2016/4098 Karar: 2018/6397 Tarih: 30.04.2018

"Ahlaksızca Yalan Söylemektedir" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.