İcra Müdürü Oldun da Kendini Bir Şey mi Zannettin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İcra Müdürü Oldun da Kendini Bir Şey mi Zannettin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"İcra müdürü oldun da kendini bir şey mi zannettin?" ifadesi, genellikle bir kişinin kazandığı veya elde ettiği konumun veya başarının onu aşırı derecede kendine güvenen, kibirli veya kendini beğenmiş biri yapabileceği şeklinde alaycı bir ifadedir. Bu ifadeyle kişi, karşı tarafın yeni kazandığı statünün veya başarının onun davranışlarını olumsuz yönde etkilediğini düşündüğünü ifade ederken aynı zamanda onun aşırı özgüveninin veya kibirliliğinin alaycı bir tonla vurgusunu yapar. Bu ifade genellikle eleştirel veya alaycı bir anlam taşır ve karşı tarafın davranışlarını veya tavırlarını küçümsemek amacı taşır.

Hakaret mi?


İcra Müdürü Oldun da Kendini Bir Şey mi Zannettin kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın icra müdürü olan mağdura söylediği "Başkalarının işini telefonla yapıyorsun, hazırolda bekliyorsun, alt tarafı icra müdürüsün, icra müdürü oldun da kendini bir şey mi zannettin" şeklindeki sözlerinin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığının gözetilmemesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/10354 Karar: 2016/1736 Tarih: 03.02.2016

"İcra Müdürü Oldun da Kendini Bir Şey mi Zannettin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.