Dedikoducu

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Dedikoducu"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Dedikoducu" bir kişinin başkalarının özel hayatıyla ilgili olmayan bilgileri çarpıtarak veya abartarak başkalarına aktaran veya yaymaya çalışan kişiyi tanımlayan bir terimdir. Dedikoducular, genellikle olumsuz veya gereksiz bilgileri yayarak insanların itibarını zedelemeye veya ilişkilerini bozmaya çalışırlar. Bu davranış, genellikle insanlar arasındaki güveni sarsar ve olumsuz sonuçlara yol açabilir.

Dedikodu, çoğu zaman kişiler arasında haberleşme veya sosyal ilişkilerde bir araç olarak kullanılabilir. Ancak, dedikodu negatif etkilere neden olabileceği için zararlı olabilir. Dedikodu yapmak, insanların güvenini kaybetmelerine, yanlış anlaşılmaların ve çatışmaların doğmasına yol açabilir. Bu nedenle, dürüstlük, saygı ve hoşgörü prensiplerine uygun bir iletişim tarzını benimsemek, dedikodunun olumsuz sonuçlarını önlemeye yardımcı olabilir.

Hakaret mi?


Dedikoducu kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Apartman toplantısı sırasında sanığın eşi hakkında konuşan katılana "Dedikoducusunuz, saygısızsınız" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın katılana yönelttiği sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/10308 Karar: 2013/21672 Tarih: 10.09.2013

Karar #2

Sanığın Barosu'na verdiği ... tarihli dilekçesindeki "Mahalle arası dedikoducusu, siz, de kalma psikoza" şeklindeki sözlerinin katlanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek ve küçük düşürecek nitelikte olduğu, bu sözlerin sanık ile eşi arasındaki boşanma davasından sonra çocukla eşler arasındaki şahsi münasebetin kesilmesi davasında avukat olarak eşinin vekilliğini üstlenen katılanın takip ettiği davanın konusuyla bağlantısı bulunmadığına gibi iddia ya da savunmaya da yarar sağlamadığı gözetilmeden, yasal ve yerinde olmayan gerekçeyle yazılı şekilde beraat kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 2. CD Esas: 2011/27328 Karar: 2013/16594 Tarih: 19.06.2013

"Dedikoducu" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.