Medeniyet ve Terbiye Sana Çok Uzak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Medeniyet ve Terbiye Sana Çok Uzak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Bir kişiye, medeni, uygar, saygılı ve ahlaklı olmadığını söylemek için kullanılan bir ifadedir. Bu ifade, genellikle bir kişinin davranışlarını eleştiren veya onu küçük düşüren kişiler tarafından kullanılır.

Hakaret mi?


Medeniyet ve Terbiye Sana Çok Uzak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Boşanma aşamasında müşterek çocuğu göstermeyen eşe karşı: İnsanlığın bu kadarmış, seninle insan gibi konuşmaya çalışıyorum ama nafile, medeniyet ve terbiye sana çok uzak) ve yükletilen suça yönelik katılan vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/9819 Karar: 2018/14135 Tarih: 31.10.2018

"Medeniyet ve Terbiye Sana Çok Uzak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.