Allah Çoluğunuzdan Çocuğunuzdan Çıkartsın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Allah Çoluğunuzdan Çocuğunuzdan Çıkartsın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Allah çoluğunuzdan çocuğunuzdan çıkartsın" ifadesi, Türkçede birine, genellikle yapılan bir haksızlık veya kötü davranış nedeniyle, beddua niteliğinde söylenen bir cümledir. Bu ifade, birinin ailesine, özellikle çocuklarına, kötü bir durum veya olayın geleceği anlamına gelir ve genellikle o kişinin yaptığı bir eylem nedeniyle bu durumun yaşanacağı düşüncesiyle kullanılır. Bu tür ifadeler, olumsuz ve kızgın bir anlam taşır ve genellikle birine karşı yapılan saldırı ve düşmanlık olarak görülebilir. İletişimde bu tür ifadelerin kullanılması uygun değildir.

Hakaret mi?


Allah çoluğunuzdan çocuğunuzdan çıkartsın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın hakim olan mağdurlara hitaben söylediği kabul edilen "Bu mu sizin adaletiniz, Allah belanızı versin, Allah çoluğunuzdan çocuğunuzdan çıkartsın" şeklindeki sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dişi hitap tarzı ve beddua niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş....

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/12319 Karar: 2018/11613 Tarih: 24.09.2018

"Allah Çoluğunuzdan Çocuğunuzdan Çıkartsın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.