Adam Değil

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Adam Değil"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Adam değil" ifadesi, bir kişinin karakterine, davranışlarına ve ahlaki değerlerine yönelik olumsuz bir yargıda bulunmak için kullanılır. Bu tabir, bir bireyin dürüst, güvenilir ve saygıdeğer olmadığını, başkalarına saygısızlık yaptığını veya ahlaki açıdan beklentilerin altında kaldığını ifade eder.

 

"Adam değil" ifadesi, kişinin toplumda kabul gören değer ve davranışlardan sapması, insanlarla uyumlu bir şekilde yaşamayı başaramaması veya başkalarının haklarına ve duygularına saygı göstermemesi nedeniyle kullanılır. Bu ifade, kişinin olumsuz nitelikleri ve eksikliklerini vurgulamak amacıyla kullanılır ve genellikle eleştirel bir anlam taşır.

Hakaret mi?


Adam değil kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın katılanlara söylediği kabul edilen "Müdür de adam m, adam gibi adam bile değil' şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinde hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

 

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/53 Karar: 2019/4137 Tarih: 28.02.2019

Karar #2

Sanığın katılan Vali ...'e yönelik olarak sarf ettiği "Vali kim, vali adam değil, vali adam olsa buraya gelir, oturmaz odasında" şeklindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğinde olduğuna, hakaret suçunun oluşmadığına ilişkin bozma kararında bir isabetsizlik bulunmamaktadır.

 

Yargıtay CGK Esas: 2018/18-9 Karar: 2020/142 Tarih: 27.02.2020

"Adam Değil" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.