İnsanlıktan Nasibini Almamış

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İnsanlıktan Nasibini Almamış"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"İnsanlıktan nasibini almamış" ifadesi, bir kişinin insanlık değerlerine, empatiye veya saygıya yeterince önem vermediğini veya bu değerleri göstermediğini ifade eden bir deyimdir. Bu ifade, genellikle olumsuz veya eleştirel bir anlam taşırken, kişinin merhamet, yardımseverlik veya adalet gibi insanlık değerlerini eksik veya yetersiz bir şekilde sergilediğini vurgulamayı amaçlar. "İnsanlıktan nasibini almamış" terimi, bir kişinin duygusal veya ahlaki olarak eksik olduğunu veya başkalarına karşı duyarsız olduğunu belirtirken, aynı zamanda bu tür davranışları eleştirmek veya sorgulamak amacını taşır.

Bu terim, kişinin başkalarının haklarına saygı göstermediğini veya onlara empati yapmadığını ifade ederken, aynı zamanda toplumsal düzen içinde insanlık değerlerine uygun davranışların önemini vurgular. "İnsanlıktan nasibini almamış" ifadesi, genellikle adaletsizlik, sevgisizlik veya hoşgörüsüzlük gibi olumsuz nitelikleri tanımlarken, kişinin etik veya ahlaki bir eksikliğini belirtir.

Hakaret mi?


İnsanlıktan Nasibini Almamış kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Dava dilekçesinde, karşı tarafa hitaben: Bu kadar yasaları taramayan, vicdansız ve sadece parayı düşünen, art niyetli bir işveren, insanlıktan nasibini almamış birisinin böyle insanlık dışı işlem yapması gayet normaldir) ve yükletilen suça yönelik katlan... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye kısmi uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/6970 Karar: 2015/8959 Tarih: 22.10.2015

Karar #2

Olay günü sanığın müştekiye söylediği kabul edilen sözlerinin (Siz sar olmuşsunuz ama diplomayla olmuşsunuz, insanlıktan nasibinizi alamamışsınız) muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve dolayısıyla hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet karan verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/11031 Karar: 2021/5875 Tarih: 24.02.2021

Karar #3

Sanığın kasten öldürme suçundan yargılanmasına yol açtığını düşündüğü katılanın babasına yazdığı mektupta geçen "Oğlunun ve arkadaşlarının yalanları sayesinde 25 yıl 7 ay ceza aldım, oğlun ve arkadaşı beni tanımadıkları halde bana attıkları iftira sayesinde insan olarak hala toplumda geziyorlar, baba olarak sen ve anası senin oğlunun ve arkadaşının yüzünden yurdum yuvam dağıldı, benim bu cezayı çekmeye ömrüm yetmez, amma o yalan ve iftiradan dolayı Allah senin oğluna iyi ettin, o kullarımı mahvu perişan ettin mi diyecek sandınız, dilerim Rabbimden bir gün yüzü görmesinler. Elleri ayakları büzülsün, nesilleri kesilsin, bir de oğlun ... on bin iki yüz Türk Lirası utanmadan arlanmadan cehennemi düşünmeden attığı iftira kurumadan parayı almış ve yiyecek, cehennemde onun karşılığını Allah verecek irin ve ebedi cehennem sen ve anası acaba onu oradan kurtarabilecek misiniz, o insanlıktan nasibini almamış senin oğlunu yönlendiren ... İnşallah tez günde kellesi bir tarafta, gövdeleri bir tarafta gazetelerde çıkarlar, o paralar da evlatlarına zehir zıkkım olarak kalır" şeklindeki sözlerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek tarzda somut bir fiil isnadı ya da sövme içermeyip beddua niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkûmiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/18213 Karar: 2016/10399 Tarih: 12.05.2016

"İnsanlıktan Nasibini Almamış" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.