Maçan Yemedi Mi

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Maçan Yemedi Mi"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Maçan Yemedi Mi?" ifadesi, genellikle bir kişinin bir durumu veya fırsatı kaçırdığı veya kullanmadığı anlamında kullanılan bir tabirdir. Bu ifade, kişinin başarısız olduğunu veya bir fırsatı değerlendiremediğini ima eder.

Bu ifade mizahi bir şekilde kullanılarak, kişinin bir şeyi fark etmediği veya zamanında davranamadığı durumları alaycı bir şekilde ifade edebilir. Ancak, bu tür ifadeler kişinin başkaları tarafından alay edilmesine veya aşağılanmasına neden olabilir. İletişimde anlayışlı ve saygılı bir dil kullanmaya özen göstermek, olumsuz etkileşimleri önlemek ve karşılıklı saygıyı teşvik etmek önemlidir.

Hakaret mi?


Maçan Yemedi Mi kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (İnternet haber sitesinde, Belediye Başkanına hitaben: Siz çıkın öncelikle döneminize ait pisliklere bir yanıt verin. Önce çıkınız, yaptığımız pisliğin, yargı tarafından tescillenmiş boyutunu adam gibi halkınıza bir anlatın! Otelde ne pazarlık yaptıklarınız olmak koşuluyla... Buyur o zaman kime ne verdiysen çek ceremesini! Niye kaçtın o zaman? Maçan yemedi mi? Kime peşkeş çekmişsen ver hesabını... Bey. Bırakınız lütfen devrimci numaralarını, yazdıklarımın hangisi yalan? Çık o zaman yazdıklarımı yalanla, komik duruma düştüğünüzün farkında mısınız  .. Bey? ) ve yükletilen suça yönelik katılan vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye aykırı olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına....

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/10885 Karar:2022/12254 Tarih: 16.05.2022

"Maçan Yemedi Mi" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.