Suç Kataloğu Var

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Suç Kataloğu Var"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Suç kataloğu var" ifadesi, genellikle bir kişinin veya grubun çok sayıda suç işlediğine, suçlulukla ilişkilendirilen bir dizi eylemi gerçekleştirdiğine veya hukuki sorunlarla sürekli olarak karşı karşıya olduğuna dair bir imada bulunmak için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, birinin suçlu veya yasa dışı faaliyetlerde bulunduğunu düşünerek onun suç geçmişini veya suçla ilişkilendirilen eylemlerini vurgulamayı amaçlar.

Ancak, "suç kataloğu var" ifadesi aynı zamanda argo bir üslup taşıyabilir ve gereksiz şekilde aşağılayıcı olabilir. Bu ifade, bir kişiyi ya da grubu küçümsemek veya aşağılamak amacıyla kullanıldığında olumsuz bir etki yaratabilir. Duygusal veya çatışmalı durumlarda bu tür ifadelerin kullanılması, iletişimde problemlere yol açabilir ve olumsuz bir atmosfer yaratabilir.

Hakaret mi?


Suç Kataloğu Var kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın internet sitesinde yazmış olduğu köşe yazısı (Belediye Başkanına hitaben:...u kataloğu var, bu onun suç kataloğu katalog suçlar deyince ne olduğunu anlamak için hukukçu olmaya gerek yok, soykırım ve insanlığa karşı suçlar, kasten öldürme, silahla kasten yaralama, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, hırsızlık, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlenmek amacıyla örgüt kurmak, devletin güvenliği ne karşı suçlar, anayasal düzene karşı suçlar, maddelere iyi bakarsanız hakkında verilen 14 yıllık hapis cezasının neleri kapsadığını göreceksiniz) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Aksi düşünce, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebilecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/16765 Karar: 2018/16481 Tarih: 05.12.2018

"Suç Kataloğu Var" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.