Paranoyak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Paranoyak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Paranoyak," bir kişinin gerçek dışı veya mantıksız düşüncelerle ve aşırı şüphecilikle karakterize edilen bir zihinsel durumu ifade eder. Paranoya, bireyin olayları, insanları veya durumları yanlış yorumlama eğilimiyle belirginleşir. Paranoyak bireyler, genellikle başkalarının niyetlerini veya davranışlarını olumsuz bir şekilde değerlendirir ve kendilerini sürekli olarak gerçek veya hayali tehditler altında hissederler.

Paranoya, psikiyatrik bir terim olup paranoid şizofreni gibi bir hastalıkla ilişkilendirilebilir. Bu durum, bireyin günlük işlevselliğini ve sosyal ilişkilerini olumsuz etkileyebilir. Paranoyak düşünceler genellikle mantıksız ve gerçek dışıdır, ancak birey için çok gerçekçi ve yoğun bir şekilde hissedilebilir. Paranoyanın tedavisi, psikiyatristler veya terapistler tarafından gerçekleştirilen değerlendirme ve tedavi yöntemleri gerektirebilir.

Hakaret mi?


Paranoyak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İncelenen somut olayda, sanığın müştekiye hitaben söylediği kaba hitap tarzındaki sözlerinin (Telefonda tartışma esnasında, eşe hitaben: Sen şizofrensin, paranoyak) müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığından, sanık hakkında beraat kararı verilmesi gerekirken mahkumiyetine karar verilmesi hukuka aykırı olup, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına yapılan itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesi hukuka aykırıdır.

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/39892 Karar: 2022/6176 Tarih: 01.03.2022

"Paranoyak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.