Annelerine Talibim

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Annelerine Talibim"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Annelerine talibim" ifadesi, Türkçede mecazi ve kötü bir anlam taşıyan bir sözdür. Genellikle birinin bir başkasının annesiyle evlenmek istediğini ima ederek o kişiyle akraba olmak istediğini belirtir. Bu ifade, genellikle birinden çok hoşlandığınızı veya onunla yakın olmak istediğinizi ifade etmek için kullanılır. Ancak, bu tür bir ifade, kullanıldığı bağlama ve kişiler arasındaki ilişkiye bağlı olarak, bazı durumlarda rahatsız edici veya saygısız olarak kabul edilebilir. Bu nedenle, ifadeyi kullanırken dikkatli olmak önemlidir.

Hakaret mi?


Annelerine talibim kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Milli Eğitim Müdürlüğü elektronik posta hesabına yazı göndererek, hakkında soruşturma yapan yetkiliye hitaben: Belki bu arkadaşlar kanuni yetkilerini bulunduğu makamın şehvetine kapılarak yetkisini ters kullanabilir. İnsan makam sahibi olabilir ama belki aile ortamı bakımından iyi yetiştirilmemiş olabilir. Her gün evden çıkarken, bak oğlum herkesin hakkına dikkat et, kul hakkı yeme, kanunları kendi çıkarların doğrultusunda kullanma diyen bir babası olmayabilir. Ben bu arkadaşların annelerine talibim, annelerini öpüyorum. Yanlış anlamayın, nikâhlanıp bu kişilere baba nasihati vermek için bu işe talibim. Ha siz diyebilirsiniz, hocam ikisini birden mi alacaksın. Olmaz ben yetkili olanın annesine talibim. Her ne kadar oğulluğum olsan da kulağını çekerim demek, sorumluluğunu almak ve bu onurlu görevi almak için annelerine talibim) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık ... müdafiinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/41101 Karar: 2017/10997 Tarih: 16.10.2017

"Annelerine Talibim" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.