Sen Kimin Arabasını Bağlıyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sen Kimin Arabasını Bağlıyorsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sen kimin arabasını bağlıyorsun" ifadesi, karşı taraftan kendini üstün görerek kullanılan bir cümledir. Bu ifade, karşı tarafın davranışını veya sözlerini küçümsemek veya alay etmek amacı taşır. Ancak bu tür ifadeler alaycı ve saygısız bir dil içerebileceği için iletişimde dikkatli olmak önemlidir. Karşılıklı anlayışı ve saygılı bir dil kullanarak iletişimi sağlıklı bir şekilde sürdürmek daha olumlu sonuçlar doğurabilir.

Hakaret mi?


Sen Kimin Arabasını Bağlıyorsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın hakkında trafik ceza tutanağı düzenleyen mağdur polis memuruna yönelik "Sen benim aracım bağlayamazsın, sen ne biçim polissin, sen insan misin be, polis olmazsan ne olursan ol, sen kimin arabasını bağlıyorsun" şeklindeki sözlerinin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici ağır eleştiri, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 4. CD Esas: 2015/6578 Karar:2015/10933 Tarih: 11.11.2015

"Sen Kimin Arabasını Bağlıyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.