Zenne

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Zenne"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Zenne", Osmanlı İmparatorluğu döneminde ve sonrasında, kadın kılığına girmiş veya kadın kıyafetleri giyen erkek dansçıları ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Zenne, genellikle eğlence mekanlarında dans gösterileri yapan erkek dansçıları belirtirken, özellikle geleneksel Türk eğlence kültüründe yer alan ve dans yetenekleri ile tanınan kişileri anlatır. Osmanlı döneminde saraylarda ve eğlence mekanlarında zenne olarak adlandırılan erkek dansçılar, kadın kıyafetleri giyip dans ederek performans sergilerlerdi.

"Zenne" terimi, Osmanlı kültüründe ve tarihsel bağlamda, kadın kıyafetleri giyerek dans eden erkek dansçıları tanımlar. Zenne dansçıları genellikle halkın eğlencesine yönelik sahnelerde yer alırken, bu terim aynı zamanda belirli bir sanatsal performansı ifade eder. Zenne dansı, Osmanlı dönemi eğlence kültürünün bir parçası olarak, müzik ve dansla birleşen görsel bir şölen olarak kabul edilirken, terim günümüzde de bu tarihsel bağlamı yansıtarak kullanılabilir.

Hakaret mi?


Zenne kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın mağdura hitaben söylediği kabul edilen sözlerin (Erkek adam kadın gibi dans edince zenne oluyor) muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirdiğinden...

Yargıtay CD Esas: 2021/27623 Karar: 2021/22707 Tarih: 28.09.2021

"Zenne" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.