Çocuklarından ve Torunlarından Çıksın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Çocuklarından ve Torunlarından Çıksın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Çocuklarından ve torunlarından çıksın" ifadesi, genellikle bir kişinin ailesinin veya soyunun sahip olduğu belirli özellikleri veya davranışları taşıması gerektiğini ifade eden bir deyimdir. Bu ifade, kişinin ailesel veya genetik mirasını devralması, ailesinin üyelerine benzer özellikler taşıması veya ailesinin yaptığı iş veya faaliyetleri sürdürmesi gerektiğini vurgular.

Bu deyim genellikle olumlu bir anlam taşır ve bir kişinin ailesine ait değerleri, gelenekleri veya başarıları sürdürmesini önerir. Örneğin, bir kişiye "Dedenden gelen bu işi sürdürmeli, çocuklarından ve torunlarından çıksın" denildiğinde, o kişinin ailesinin geleneğini veya işini devam ettirmesi gerektiği ifade edilir. Bu ifade, aile bağlarını, kültürel mirası ve geçmişi vurgulamak amacıyla kullanılabilir.

Hakaret mi?


Çocuklarından ve Torunlarından Çıksın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda sanığın katılana gönderdiği mesajda "Elindeki muhtarlık mührünü oğlunun ve torununun cenazesinde ölüm kâğıdı için vurursun, Allah sana o günü yaşatır inşallah, muhtarlık oğluna torunlarına mezar yaptırmayı nasip eder inşallah, önce çocuklarından ve torunlarından çıksın" şeklindeki sözlerin, ifadelerin bütünlüğü içinde, müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp beddua ve rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/10965 Karar: 2015/12887 Tarih: 08.12.2015

"Çocuklarından ve Torunlarından Çıksın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.