Keşke Götüne Kazık Çaksaydı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Keşke Götüne Kazık Çaksaydı"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Keşke Götüne Kazık Çaksaydı, birine çok kızgın olduğunuzu veya çok nefret ettiğinizi belirtmek için kullanılan bir sözdür. Bu söz, karşınızdaki kişinin acı çekmesini, pişman olmasını veya cezalandırılmasını istediğinizi ifade eder. Örneğin, birisi size çok büyük bir haksızlık yaptığında veya sizi çok kötü bir şekilde aldattığında, ona “Keşke götüne kazık çaksaydı” diyebilirsiniz. Bu söz, aynı zamanda bir küfür veya hakaret olarak da algılanabilir.

Hakaret mi?


Keşke Götüne Kazık Çaksaydı kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sosyal medya vasıtasıyla mağdura hitaben "Keşke senin götüne kazık çaksaydı" şeklinde paylaşım yapılmasana ilişkin) CMK'nin 172/1. maddesindeki kovuşturma olanağının bulunmaması hallerinin somut olayda mevcut olmadığı, dolayısıyla şüphelinin tespitine yönelik olarak gerekli tüm soruşturma işlemleri yapıldıktan sonra şüphelinin tespiti halinde iddianame düzenlenmesi, tespit edilemediği takdirde ise daimi arama kararı alınarak dava zamanaşımı süresince soruşturmaya devam edilmesi gerektiği anlaşılmakla, merciince itirazın kabulüne karar verilmesi yerine reddedilmesi hukuka aykırı görülmüştür.

Yargıtay 18. CD Esas: 2022/7954 Karar: 2022/14008 Tarih: 02.06.2022

"Keşke Götüne Kazık Çaksaydı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.