Az Bile Söylemişim

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Az Bile Söylemişim"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Az bile söylemişim, bir deyimdir. Bir şeyi söyledikten sonra, söylediğinin doğru olduğunu veya yeterli olmadığını vurgulamak için kullanılır. Örneğin, birisi hakkında kötü bir şey söyledikten sonra, o kişi daha kötü bir şey yaptığında, az bile söylemişim diyebilirsiniz. "Az bile söylemişim" ifadesi mecaz anlamda kullanıldığında, kişinin dile getirdiği eleştiri, övgü, veya yorumun aslında çok daha olumsuz veya olumlusu olduğunu ima etmek için kullanılır. Bu ifade, kişinin aslında daha keskin bir görüş veya yargı dile getirebileceğini, ancak bunun yerine daha ılımlı veya hafif bir şekilde ifade ettiğini ifade eder.

Örneğin, bir kişiye "Bu projede ne kadar az çalışmışsın öyle!" dendiğinde, o kişi "Az bile söylemişim, projeye hiç katkım olmadı" diyerek aslında katkısının çok daha az olduğunu ve eleştirinin daha da kötü olabileceğini ifade edebilir. Bu ifade, genellikle durumu hafifletmek, espri yapmak veya yergiye yanıt vermek amacıyla kullanılır. Mecazi anlamıyla, kişi aslında daha keskin bir yargı veya eleştiri yapma potansiyeline sahip olmasına rağmen, daha ılımlı veya az şiddetli bir yol seçtiğini ifade eder.

Hakaret mi?


Az Bile Söylemişim hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Kanlanın ve tanıkların aşamalardaki tutarlı ve birbirini doğrula yan beyanları ve tüm dosya kapsamından, sanığın katılanın büro- suna ikinci kez gittiğinde katılanın sanığa "Daha önceki gelişinizde ben dahil tüm avukatların hırsız, açgözlü, şerefsiz olduklarımı söylemişsiniz, doğru mu?" demesi üzerine sanığın katılana "Az bile söylemişim" diyerek hakaret ettiğinin anlaşılması karşısında, anlı suç- tan mahkumiyeti yerine yazılı gerekçe ile beraatına karar verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 12. CD Esas 2013/13227 Karar: 2014/4875 Tarih: 21.04.2014

"Az Bile Söylemişim" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.