Paralı Köle

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Paralı Köle"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Paralı Köle" terimi, bir kişinin maddi çıkarlar veya zorunluluklar nedeniyle özgürlüğünden feragat ederek bir başka kişinin hizmetine girdiği veya sözde özgür olmasına rağmen aslında ekonomik veya sosyal bağımlılık nedeniyle kısıtlandığı durumları ifade eder. Bu ifade, modern toplumda bazı insanların maddi zorunluluklar veya koşullar nedeniyle sanki birer köle gibi hareket ettiği ve kendi özgür iradeleriyle değil, ekonomik koşulların yönlendirmesiyle hareket ettiği düşüncesini yansıtır.

"Paralı Köle" terimi, genellikle çalışma koşullarının kötü olduğu, düşük ücretlerin veya yetersiz sosyal hakların insanları ekonomik olarak bağımlı hale getirdiği durumlarda kullanılır. Bu ifade, bir kişinin sahip olduğu özgürlüğün veya bağımsızlığın sınırlı olduğu bir durumu vurgularken, aynı zamanda kişinin ekonomik zorunluluklar nedeniyle seçim yapma yeteneğinin sınırlı olduğunu belirti

Hakaret mi?


Paralı Köle kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın tartışma sırasında kullandığı "Sen paralı askersin, biz ne dersek o olur, sizin arzunuz olmaz, siz paralı kölesiniz" şeklindeki sözlerin ağır eleştiri ve kaba hitap tarzı niteliğinde olduğu gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/18162 Karar: 2016/2093 Tarih: 08.02.2016

"Paralı Köle" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.