Manyağa Bak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Manyağa Bak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Manyağa Bak" ifadesi, genellikle bir kişinin tuhaf veya çılgın davranışlarını veya görünümünü alaycı veya şaşkın bir şekilde ifade etmek amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, bazen olumsuz bir şekilde veya aşağılayıcı bir tonla kullanılabilir ve kişinin davranışını eleştirmek veya alay etmek amacı taşıyabilir.

"Manyağa Bak" ifadesi, kişinin garip veya dikkat çekici bir şekilde davrandığı durumları ifade ederken, bazen espri veya eğlenceli bir dil kullanmak amacıyla da kullanılabilir. Ancak, bu ifadenin kullanımı kişinin duygularını veya itibarını zedeleyebilir, özellikle olumsuz bir anlam taşıyan tonlarla kullanıldığında. İletişimde hoşgörü ve saygılı bir dil kullanmak, olumlu etkileşimleri teşvik edebilir ve olumsuz etkileşimleri engelleyebilir.

Hakaret mi?


Manyağa Bak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın katılana söylediği sözlerin (Şans oyunu oynayan kişi tarafından, çıkan anlaşmazlık kapsamında bayi işletmecisine hitaben: Lan manyağa bak, hırsız, hırsıza bak) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kendisine karşı yapılan davranışları yorumlamaktan ibaret, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile hakaret suçundan mahkûmiyet karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4 CD Esas:2019/3986 Karar: 2021/28634 Tarih: 07.12.2021

"Manyağa Bak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.