Sikerim Böyle İşi

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sikerim Böyle İşi"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sikerim böyle işi" ifadesi, genellikle bir kişinin hoşnutsuzluk, memnuniyetsizlik veya öfke ifade etmek için kullandığı vulgara yakın bir ifadedir. Bu ifade, argo bir dil kullanılarak, bir durumu veya işi beğenmediğini veya kabul etmediğini ifade etmek amacıyla kullanılır.

Bu tür ifadeler, genellikle günlük konuşmada veya duygusal tepkiler sırasında kullanılır. Ancak, resmi veya saygılı bir dil kullanıldığı zamanlarda uygun olmayabilir. "Sikerim böyle işi" ifadesi, kızgınlık veya hayal kırıklığı gibi olumsuz duyguları dile getirirken, diğer insanlarla iletişimde dikkatli olunması gerektiğini hatırlatır. Özellikle profesyonel veya resmi ortamlarda, daha uygun ve saygılı ifadeler kullanmak daha iyi bir seçenek olabilir.

Hakaret mi?


Sikerim Böyle İşi kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın cezaevinde infaz koruma memurlarının yanında söylediği "Böyle işin a.ına koyarım, s.kerim böyle iş biçimindeki sözlerin muhatabının orada bulunan görevliler değil, cezaevinin kurallarına yönelik olması nedeniyle, TCK'nın 125/1-3 maddelerinde düzenlenen hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/9163 Karar: 2015/13300 Tarih: 10.12.2015

Karar #2

Eylemin (Cinsel organını çıkarıp göstererek, polis memurlarına hitaben; S.kerim böyle işi) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşıldığından, sanık ... 'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/41195 Karar: 2017/11989 Tarih: 30.10.2017

Karar #3

"Sikerim Böyle İşi" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.