Brutus

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Brutus"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Brutus, Roma İmparatorluğu döneminde yaşamış ünlü bir kişidir. Julius Caesar'ın yakın arkadaşı ve daha sonra kendisini Roma İmparatoru ilan eden kişiyi öldüren kişi olarak bilinir. M.Ö. 44 yılında Julius Caesar senato binasında bir toplantıdayken, Brutus ve bir grup diğer Roma senatörü tarafından suikast düzenlenmiştir. Bu olay Roma İmparatorluğu'nun tarihi için önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir.

Ayrıca, "et tu, Brute?" (Sen de mi, Brutus?) ifadesi de, Shakespeare'in Jül Sezar adlı oyununda, Caesar'ın öldürüldüğü sahnede, Caesar'ın en yakın arkadaşı olan Brutus'un ihaneti karşısında şok olan Caesar'ın son sözlerinden biridir. Bu ifade, genellikle birinin en yakınlarının bile ihanet edebileceğine şaşırmak veya hayal kırıklığı ifade etmek için kullanılır.

Hakaret mi?


Brutus hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Gazete yazısında: Günümüzün Brutusleri bunlar) ve yükletilen suça yönelik katılan ...in temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/42486 Karar: 2017/11224 Tarih: 18.10.2017

"Brutus" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.