Gözünün İçine Baka Baka Yalan Söylüyor

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Gözünün İçine Baka Baka Yalan Söylüyor"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Gözünün İçine Baka Baka Yalan Söylüyor" ifadesi, bir kişinin yalan söylediğini açıkça ifade eder. "Gözünün içine baka baka yalan söylüyor" ifadesi, yalanın açıkça fark edildiği veya kabul edildiği durumu anlatır.

Hakaret mi?


Gözünün İçine Baka Baka Yalan Söylüyor kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda sanığın iddianameye konu suça konu sözlerinin  (Internet sitesinde, bir AVM yöneticisi hedef alınarak: ...'lilerin, gözünün içine baka baka yalan söylüyor, ...'lileri kandırmayın, gerçekçi olun) ağır eleştiri niteliğinde olup muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarımın oluşmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçeyle sanığın mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/6367 Karar: 2018/9960 Tarih: 25.06.2018

"Gözünün İçine Baka Baka Yalan Söylüyor" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.