Kerhane Çocuğu

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kerhane Çocuğu"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kerhane Çocuğu terimi, hem gerçek hem de mecazi anlamlarda kullanılan bir deyimdir. Gerçek anlamda, kerhanelerde yaşayan ve bu ortamda büyüyen çocukları ifade eder. Kerhaneler, tarihsel olarak farklı kültürlerde ve toplumlarda var olan yerlerdir. Bu yerler, genellikle fuhuşun yapıldığı ve cinsel hizmetlerin sunulduğu yerler olarak bilinir. Bu nedenle, kerhanelerde büyüyen çocuklar, zorlu ve tehlikeli bir ortamda yetişirler. Bu çocuklar, sağlıklı bir çocukluk yaşayamazlar ve çoğunlukla ihmal ve istismara maruz kalırlar.

Mecazi anlamda ise, Kerhane Çocuğu terimi, zorlu ve kötü şartlar altında büyüyen, çaresizlik içinde olan bir kişiyi temsil eder. Bu deyim, genellikle bir kişinin yaşadığı zorlukları, sıkıntıları ve çaresizliği ifade etmek için kullanılır. Kerhane Çocuğu olarak adlandırılan kişi, hayatının zorluklarını aşmak için mücadele eder ve umutsuzluğa kapılmadan hayata tutunmaya çalışır. Bu deyim, insanların içinde bulunduğu zor durumları anlatmak için kullanılan güçlü bir metafordur.

Hakaret mi?


Kerhane Çocuğu kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın her iki katılan "Sizi oyacağım, bıçakla keseceğim, siz kerhane çocuğusunuz" seklindeki sözlerle, aynı suç işleme kararının icrası kapsamında tek eylemle hakaret ve tehdit ettiğinin anlaşılması karşısında, sanık hakkında silahlı tehdit ve hakaret suçlarından belirlenecek temel cezaların 5237 sayılı TCK'nın 43/2. maddesi uyarınca artırılması gerektiği gözetilmeden eksik cezaya hükmedilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/9744 Karar: 2013/25139 Tarih: 08.10.2013

"Kerhane Çocuğu" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.