İnsan Gibi Davranmıyor

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İnsan Gibi Davranmıyor"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


İnsan gibi davranmıyor, insanlara yaraşır biçimde davranmayan anlamına gelen bir deyimdir. Bu deyim, genellikle ahlaki, vicdani veya saygılı olmayan kişiler için kullanılır.

Hakaret mi?


İnsan Gibi Davranmıyor kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın katılana gıyapta yönelttiği iddiası olan "insan gibi davranmıyor hır çıkarıyor, üç ay sonra cezaevinden çıkacağım o zaman da tazminat davası açacağım" şeklindeki ifadelerin katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığa gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararlan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18 CD Esas: 2015/44633 Karar: 2017/15026 Tarih: 18.12.2017

Karar #2

İnsan Gibi Davranmayı Öğren

Olay günü sanığın mağdura söylediği kabul edilen sözlerin (Polise hitaben: Önce insan gibi davranmayı öğren) muhatabın onur, şeref ve saygınlığın rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden sanığın beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/17189 Karar: 2022/19235 Tarih: 10.10.2022

"İnsan Gibi Davranmıyor" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.