Adamlığı Senden mi Öğreneceğim

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Adamlığı Senden mi Öğreneceğim"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Adamlığı senden mi öğreneceğim" ifadesi, argo bir dil kullanılarak, bir kişinin başka bir kişinin adamlık veya erdemli davranışlarını sorgulayıcı veya alaycı bir şekilde ifade ettiği bir tabirdir. Bu ifade genellikle kişinin kendini üstün veya daha fazla deneyim sahibi olarak görerek, karşı tarafın adamlık veya dürüstlük konusundaki yeteneğini sorguladığını belirtir.

Bu ifade, genellikle olumsuz bir tonda ve alaycı bir şekilde kullanılır. İki kişi arasında çatışma veya anlaşmazlık olduğunda, birinin diğerine karşı üstünlük iddiasında bulunarak, onun adamlık veya dürüstlük konusundaki yeteneklerini sorgulamasını ifade edebilir. Bu tür ifadeler, iletişimde hoşgörüsüz veya saygısız bir ton kullanılmasını teşvik edebilir ve olumsuz etkiler yaratabilir. Daha yapıcı ve saygılı bir iletişim tarzı tercih edilmesi her zaman daha olumlu sonuçlar doğurabilir.

Hakaret mi?


Adamlığı Senden mi Öğreneceğim kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın mağdura söylediği "Sen kim oluyorsun, adamlığı senden mi öğreneceğim" şeklindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu gözetilmeden hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

 

Yargıtay 18, CD Esas: 2015/6493 Karar: 2015/2527 Tarih: 10.06.2015

"Adamlığı Senden mi Öğreneceğim" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.