Böyle Esnaflık Mı Olur?

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Böyle Esnaflık Mı Olur?"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Böyle esnaflık mı olur, bir esnafın yaptığı işin beğenilmemesi, eleştirilmesi veya şikayet edilmesi için kullanılan bir soru cümlesidir. Esnaflık, esnaf olma durumu veya esnafın yaptığı iş anlamına gelir. Esnaf, küçük sermaye ve zanaat sahibi olan kişidir. Örneğin, "Böyle esnaflık mı olur, ürünleri çok pahalı ve kalitesiz."

Hakaret mi?


Böyle Esnaflık Mı Olur hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılanlara yönelik söylediği kabul edilen "Böyle esnaflık m olur, Allah belanızı versin" biçimindeki sözlerin katılanların onur, şeref ve saygınlığına rencide edici boyutta olmayıp beddua niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yerinde olmayan gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/36307 Karar: 2016/2408 Tarih: 15.02.2016

"Böyle Esnaflık Mı Olur?" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.