Bir Tarafına Mı Kaçıyor?

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Bir Tarafına Mı Kaçıyor?"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Bir tarafına mı kaçıyor?" ifadesi, argo bir ifade olup, bir kişinin cinsel anlamda hareketlenmesini veya ilgisini belirtmek için kullanılır. Bu ifade, genellikle bir kişinin başka bir kişiye ilgi duyduğu veya cinsel arzularının olduğunu ifade etmek için kullanılır.

Bu ifade, bir kişinin başka bir kişinin cinsel dürtüleri veya arzuları hakkında yorum yapmak için kullanılan bir argo ifadedir ve bu nedenle, genellikle kaba veya uygunsuz bir şekilde kullanılır. Ayrıca, bu tür ifadeleri kullanmak, karşı tarafta rahatsızlık veya hoşnutsuzluk yaratabilir. Bu nedenle, daha uygun ve saygılı ifadeler kullanmak daha uygun olacaktır.

Hakaret mi?


Bir tarafına mı kaçıyor kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Hazine arazine tecavüz meselesinden çıkan tartışma sırasında köy muhtarına hitaben: Sana ne, sen kimsin, sana mı soracağız, devlet arazisini korumak sana mı kaldı, senin bir tarafına mı kaçıyor, sana battı mı burası) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık... müdafinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına....

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/32331 Karar: 2022/9382 Tarih: 05.04.2022

"Bir Tarafına Mı Kaçıyor?" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.