Yılan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Yılan"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Yılan" terimi, Türk argosunda genellikle iki yüzlü, ikiyüzlü veya dolandırıcı bir kişiyi tanımlamak için kullanılır. Bu ifadeyle bir kişinin samimi olmadığı, gizlice başkalarını manipüle etmeye veya kendi çıkarlarını korumaya çalıştığı ima edilir.

Hakaret mi?


Yılan  kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın ikrar içeren savunması ve tanığın anlatımlarına göre katılan...in sanığa "Sen benim yuvamı yıktın, katilsin" şeklindeki sözlerinden sonra sanığın katılana yönelik "Kardeşimle aramı bozan sensin, yalan gibisin" sözlerinin hakaret suçunu oluşturduğu ve TCK'nın 129. maddesinin tartışılması gerektiğinin anlaşılması karşısında yazılı şekilde beraat kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/4144 Karar: 2015/1755 Tarih: 25.05.2015

"Yılan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.