Pervasız

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Pervasız"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Pervasız demek, çekinmeyen, sakınmayan, korkusuz veya kayıtsız olan demektir. Pervasız bir kişi, sözünü esirgemez, cesurca davranır veya umursamaz bir tavır sergiler. Pervasızlık bazen olumlu bir özellik olarak görülürken, bazen de olumsuz bir tutum olarak eleştirilir. Pervasız kelimesinin zıttı perva olan veya perva duyan demektir.

Hakaret mi?


Pervasız kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın ağır ceza mahkemesinde sanık sıfatıyla yargılandığa duruşmada söylediği sözlerin (Mahkeme heyetine hitaben: Ben 2007 yılından beri cezaevindeyim, sizin adaletiniz işte bu, sizin adaletinize güvenmiyorum, 4 tane bakan hakkındaki soruşturmaları kapatıyorsunuz, sizden bunun hesabı sorulacak, her şeyi kendinize göre ekip biçip kesiyorsunuz, çok pervasızsınız) TCK'nin 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 4. CD Esas: 2019/2022 Karar: 2021/24259 Tarih:13.10.2021

"Pervasız" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.