Kelaynak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kelaynak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kelaynak" uzun bacakları ve boynu, büyük beyaz tüyleri, pembe renkli tüyleri ile bilinen büyük ve gösterişli bir kuş türünü ifade eder. Kelaynaklar, genellikle sakin sulak alanlarda, göllerde, bataklıklarda ve nehir kıyılarında yaşarlar. Pembe renkli tüyleri, beslendikleri organizmaların içerdikleri pigmentlerden kaynaklanır. Kelaynaklar, suda yaşayan böcekler, krustase ve bitkisel maddelerle beslenirler. Uzun bacakları sayesinde sığ sularda kolayca avlanabilirler. Kelaynaklar aynı zamanda genellikle toplu olarak bulunur ve sosyal hayvanlardır.

Kelaynaklar, büyüklükleri, özel görünümleri ve toplu yaşam tarzları nedeniyle dikkat çeken ve ilgi gören kuş türlerindendir. Bu kuşlar, bazı kültürlerde sembolik anlamlar taşıyabilirler ve doğal yaşam alanlarının korunması açısından önemlidirler. Kelaynaklar, ekosistemlerde dengeyi sağlayan ve sulak alanların biyolojik çeşitliliğini destekleyen önemli türler arasında yer alır.

Hakaret mi?


Kelaynak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Dava, hakaret suçuna ilişkindir. Sanığın katılanlara söylediği kabul edilen "Siz bana karışamazsınız, yanımdan çekilin, erkekseniz beni içeri atarsınız, …'in yanına koyun, onunla görülecek hesabım var" ve "Siz benim kim olduğumu bilmiyorsunuz, ben cezaevinde yattım, ben size kim olduğumu göstereceğim, gençsiniz. Allah rahmet eylesin, üstüme bomba bağlayıp karakolda kendimi patlatacağım, bir el bombası atsam hepiniz ölürsünüz, siz artık ölüsünüz, ekip otosunda kelaynak gibi dolaşıyorsunuz, ekip otosuna bir bomba attım mı işiniz biter Allah rahmet eylesin, genç yaşta gittiniz, erkekseniz dışarıda sivilken görüşelim kozlarımızı paylaşalım" şeklindeki sözlerin bir bütün halinde görevi yaptırmamak için direnme suçunun unsuru olan tehdit suçunu oluşturması karşısında, yerinde olmayan ve yetersiz gerekçe ile hakaret suçundan hüküm kurulması bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/21050 Karar: 2017/1623 Tarih: 14.02.2017

"Kelaynak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.